(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Địa chỉ: 455/22B Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Đại diện là Ông: Phạm Văn Đức

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ SEO với các điều khoản sau:

  • Phạm vi công việc

Bên A thực hiện dịch vụ SEO cho website tongdaiviettelhcm.com.vn lên Top 1-3 Google.com.vn cho bên B trong khoảng 30 ngày (3- 4 tuần) kể từ ngày ký hợp đồng với

HỢP ĐỒNG SEO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *